Adatkezelési tájékoztató

 

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról.

Az adatokat célhoz rendelten kezeljük. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnik és az

adatkezelés szükségtelenné válik a kezelt adatokat töröljük.

Lux Cecília EV (Nyílvánt.szám: 43333166, Adószám:67098642128, Székhely: 9025 Győr, Új sor u.77/B., Telefonszám:0670/6011010, email:landhausungarn@gmail.com)

a továbbiakban: Szolgáltató és adatkezelő alá veti magát a következő tájékoztatónak.

Az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. §  (1) kimondja, hogy az érintettel (jelen esetben a weboldal használóval, valamint a ingatlanközvetítői szolgáltatást igénybe vevő ügyfelekkel, a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és

jogalapjáról az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,az adatkezelés időtartamáról.

. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ingatlanközvetítői tevékenység végzése

Az adatgyűjtés ténye Lux Cecília EV ingatlanközvetítői tevékenységet végez. Ezen tevékenység során vele kapcsolatba kerülő érintettek adatait kezeli.

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Kezelt adatok köre:Név, anyja neve, lakcím, állampolgárság, szem.ig.szám, telefonszám;email cím az eladó ingatlan pontos címe és helyrajzi száma és az ingatlan egyéb adatai, ha azok személyes adatnak számítanak.

Amennyiben az adatkezelés célja megszűnik és az adatkezelés szükségtelenné válik a kezelt adatok törlésre kerülnek.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:A személyes adatok törlését, vagy módosítását, információt az adatkezelésről az alábbi módokon tudja érintett

kezdeményezni: :email útján a landhausungarn@gmail.com email címen vagy telefonon a +36 70/601-1010 számon.

 

Google Adwords konverziókövetés használata

A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemzőszolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway,Mountain View, CA 94043, USA; „Google“)

Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookiek telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a

konverziókövetési statisztikákban.

A Google Analytics alkalmazása

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookiekat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A cookik tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja.

      Közösségi oldalak

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldalegyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

         Adatbiztonság

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket amik az adat és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek: jelszóval védett adminisztrációs rendszerek valamint ingatlanközvetítői dokumentumok zárt helyen való tárolása.

  Az érintettek jogai

Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti                                         személyes adatainak a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatair

 A tájékoztató elkészítésének alapjául szolgált a

  1. évi CXII. törvény–az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály.

készítette: Lux Cecília.E.V.

                Győr. 2018.05.15